Εργαλειοθήκη ψηφιακού μετασχηματισμού

Η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρακτική καθοδήγηση και εργαλεία για τους νέους και τους ενήλικες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, η εργαλειοθήκη θα καθοδηγήσει επίσης τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους λειτουργούς νεολαίας που επιδιώκουν να ενσωματώσουν δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας με βάση τον πολιτισμό στις στρατηγικές διδασκαλίας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της αυτοπεποίθησής τους στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών.

Η εργαλειοθήκη μας χωρίζεται σε 6 κατηγορίες που παρατίθενται παρακάτω:

01 Εργαλεία παρουσίασης

Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς/νέους ενήλικες να χρησιμοποιούν τη δύναμη της οπτικής αφήγησης για να παρουσιάσουν και να ζωντανέψουν ιδέες και έννοιες ενσωματώνοντας κείμενο, βίντεο και γραφικά.

02 Κοινωνικές τεχνολογίες

Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους νέους ενήλικες να συζητούν ιδέες ή θέματα που αφορούν την κοινωνική καινοτομία με συνομηλίκους, εκπαιδευτικούς και το κοινό. Παρέχουν ένα μονοπάτι προς δίκτυα ευρείας εμβέλειας.

03 Εργαλεία συνεργασίας

Αυτά τα εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα που εμπλέκονται σε ένα κοινό έργο να συνεργάζονται, να μοιράζονται και να συν-συγγραφούν ψηφιακά αρχεία μέσω υπολογιστικού νέφους.

04 Crowdsourcin g Εργαλεία

Τα εργαλεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ενήλικες/εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν γνώσεις, κεφάλαια ή υπηρεσίες από μεγάλο αριθμό ατόμων στο διαδίκτυο για τη δραστηριότητά τους στον τομέα της πολιτιστικής κοινωνικής καινοτομίας.

05 Πολιτιστικά εργαλεία

Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και την τέχνη και παρέχουν έμπνευση για πολιτιστικά προβλήματα/ευκαιρίες κοινωνικής καινοτομίας με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν

06 Πολιτικά καλά εργαλεία

Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους νέους ενήλικες να ενημερώνονται (να ενημερώνονται), να πείθουν, να παρέχουν πρόσβαση ή να εμπλέκονται σε πολιτικά/δημοκρατικά ζητήματα.

Ο οδηγός είναι ελεύθερα διαθέσιμος για περιήγηση παρακάτω ή για να τον κατεβάσετε στη συσκευή σας: