Καλώς ήρθατε στον Οδηγό του Πολιτιστικού Κοινωνικού Χάκαθον για την Κοινωνική Καινοτομία

Αυτός ο οδηγός έχει ως στόχο να εισαγάγει τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην έννοια του Hackathon για τις τεχνικές και τα εργαλεία κοινωνικής καινοτομίας.

Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας του hackathon με έμφαση στις ιδιαιτερότητες που μπορούν να εντοπιστούν σε τοπικό επίπεδο στις έξι διαφορετικές χώρες της εταιρικής σχέσης CSI: Ιταλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζουμε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε αυτόν τον οδηγό για να ηγηθείτε πιο πολιτιστικών, πιο καινοτόμων και πιο αποτελεσματικών έργων.

Κατεβάστε τον Οδηγό του Hackathon παρακάτω!

Ή περιηγηθείτε στον Οδηγό του Hackathon παρακάτω!