Ο παρών οδηγός πολιτιστικής κοινωνικής καινοτομίας δημιουργήθηκε με σκοπό να χαρτογραφήσει διάφορες μελέτες περιπτώσεων πολιτιστικής κοινωνικής καινοτομίας στη Δανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο:

  • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση για την εισαγωγή της Πολιτιστικής Κοινωνικής Καινοτομίας (ΠΚΚ) στην εκπαίδευση ενηλίκων και νέων, και
  • να εμπνεύσει και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες δημιουργικότητας που είναι απαραίτητες στη διαδικασία κοινωνικής καινοτομίας με βάση τον πολιτισμό, υποβοηθούμενες από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Η πανδημία επέφερε μια νέα εποχή καινοτομιών, με την πολιτιστική κοινωνική καινοτομία να προσφέρει μια χρυσή ευκαιρία για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την ευημερία. Το έργο CSI EU διερευνά τρόπους για να διδαχθούμε από αυτή την εμπειρία και να την αξιοποιήσουμε, φέρνοντας νέους ενήλικες κοντά ώστε:

  • να αναπτύξουν έργα κοινωνικής καινοτομίας σε πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και δημιουργικούς χώρους, και
  • να συμβάλουν στην οικοδόμηση της αλληλεγγύης, της ανθεκτικότητας και μιας βελτιωμένης ψυχικής υγείας ιδιαίτερα σε πρωτόγνωρες εποχές.

Δείτε τον Οδηγό παρακάτω!